හෝර්තගේ වතුර මල

9 වසරෙදි හෝර්තා හිටියෙත් ඉබ්බ හිටපු පන්තියෙමයි. හෝර්තට ලෝටස් කියලත් කිවුවා.

ජූලි මාසෙ ටර්ම් ටෙස්ට් එක ඉවර වෙලා ටීචර්ස්ලා පේපර්ස් බලලා දෙනකම් ඉබ්බලට දවසෙම සෙල්ලම් කරන්න ලැබුනා. ඒ දවස්වල තිබුණනෙ වතුර ගහන සෙල්ලමක්. ඉබ්බත් ඉතිං හෝර්තට වතුර ගෝප්පෙකිං ගැහුවා. ටිකක් දවල් වෙලා හෝර්තා පන්තිය එහා පැත්තේ දැල ගාවට ඇවිත් ඉබ්බට කතා කරනවා. හෝර්තා ගොළු භාෂාවෙන් තමා කතා කළේ. ඉබ්බට අමුත්තක් නොතේරුනු නිසා ඉබ්බත් පන්තිය ඇතුලෙං දැල ගාවට කිට්ටු කරා. හෝර්තා තව ළඟට කතා කරනවා(අතින්). ඉබ්බ හිතුවා හෝර්තා කටේ කෑම පුරෝගෙනයි ඉන්නෙ කියලා. ඉබ්බ තව ටිකක් ඉස්සරහට ගියා ඉතරයි හෝර්තා පෲස් ගාලා කටේ පුරෝගෙන හිටපු වතුර මලක් වගේ ඉබ්බට පිම්බා. ඉබ්බා නෑවා. කොහොමද හෝර්තගෙ ටිකිරි මොළේ? 😛